DelikatessvågUni-9

Liten, kompakt och genialisk

Uni-9 som självbetäningsvåg

KOMPACT

UNI-9's kompakta design passar praktiskt taget på alla typer av diskar och storlekar. En av UNI-9's modeller kan utrustas med trådlös vågplattform vilket möjliggör att arbeta på ett mer flexibelt sätt genom att placera vågplattan upp till 5m från själva vågenheten.

TRÅDLÖS VÅGPLATTA

UNL-9 erbjuder trådlös vågplatta vilket möjliggör mer flexibelt arbete.

IMPACT

UNI-9 serien kan utrustas med en 7" eller 12" LED backlight kunddisplay vilket möjliggör färgstak video och bildvisning med hög skärpa. Enligt modelltyp är båda Hi-tech displayerna designade och byggda i Japan.

SNABB

Nästan 120 års erfarenhet av vägande utrustning för retail & industri har bidragit till att ISHIDA nu skapat en av den snabbaste och mest användarvänliga vågserien på marknaden.

UNIK PRINTHASIGHET

MULTI SPEED SELECTION FORMAT printar 80mm/sek ochupp till max 150mm/sek.

QR-KODE PRINTNING

2D Streckkod på etikett eller kvitto för att enkelt länka till WEB info.

BILDER

Produkt bilder kan printas på etiketten.

REMOTE UNDERHÅLL

Med möjligheten till remote service/underhåll minskar UNI-9 serien tiden vid servicebehov tack vare möjligheten till software service support via Ethernet eller Wi-Fi.